SPŠ Stavební v Liberci, statické zajištění stropní konstrukce - 2014

Bylo provedeno statické zajištění stropních konstrukcí 1 NP. Demontáž dřevěných trámových stropů, výstavba nových stropů z ocelových válcovaných nosníků. Součástí montáže nových stropů bylo i stažení objektu v příčném i podélném směru ocelovými táhly.


Zastřešení a úprava vstupního portálu do VOŠMO a OA v Jablonci nad Nisou - 2014

Práce spočívaly v úpravě vstupu do budovy Obchodní akademie. Byla upravena výšková úroveň vstupu, zdemontováno vnější vstupní schodiště a rozebrán ryzalit portálu. Nové žulové stupně tvoří již vnitřní schodiště. Dotčená část fasády rozebraným rizalitem byla zateplena a opatřena fasádním systémem Cetris. Tímto systémem byla upravena i vnitřní část zádvěří. Hlavní dodávku však tvořila ocelová konstrukce markýzi nad vstupem, jedná se o cca 450 kg konstrukci uchycenou na závěsných táhlech od firmy Halfen. Konstrukce markýzi je opatřena povrchouvou úpravou žárovým zinkováním a zasklena lepeným bezpečnostním sklem.


Statické zajištění objektu v Doksech - 2014

Vlivem podmáčení základové spáry od nesprávně svedené dešťové kanalizace docházelo k cyklickému vysychání podloží a sesedání části objektu. To způsobilo smykové a tahové trhliny ve střední části severní fasády. Sanace obnášela v první fázi zesílení části narušeného základu novým betonovým pasem délky cca 3,0 m nakotveným ocelovými trny do základu stávajícího. V druhé fázi se provedlo stažení podstřešní části obvodového zdiva pomocí ocelové konstrukce a ocelováýchch táhel. V místech vzniklých trhlin se aplikovala helikální výztuž do vyfrézovaných dážek.


Stavební úpravy ZŠ Alešova v Turnově - 2014

Práce spočívaly ve stavebních úpravách sociálních zařízení Základní Školy Alešova v Turnově. Bylo provedeno vybourání stávajících obkladů, osekání omítek, částí dělicích stěn a zařizovacích předmětů. Provedla se úprava rozvodů ÚT, kanalizace, elektro, VZT a ZTI. Změnilo se vnitřní dispoziční uspořádání. Následovala montáž nových obkladů, zařizovacích předmětů a dveří. Stavba byla zakončena výmalbou.


ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti