Upravit stránku

Nabízíme služby v rámci projektové přípravy a grafických návrhů staveb.

Zaměřujeme se zejména na projekty ke stavbám podléhajícím dle zákona č. 183/2006:
  • dle § 103 zákona - stavby nevyžadující povolení ani ohlášení
  • dle § 104 zákona - stavby podléhající ohlášení
  • po konzultaci i stavby neobsažené v § 103 a § 104 - stavby podléhající stavebnímu povolení
  • dle § 125 zákona - dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracování grafických návrhů a vizualizací.

  • architektonická a dispoziční studie
  • stavebně technické a materiálové řešení stavby
  • zpracování podkladů pro ocenění díla
  • zpracování grafického návrhu
Nahoru